Bài viết

Cân em bé

Cân em bé

Bà O'Toole là một người quyết định tiết kiệm. Cô ấy, em bé và con chó của cô ấy đang cố gắng tự cân, tất cả chỉ vì một xu, đó là một trọng lượng duy nhất của quy mô chi phí. Nếu bạn biết rằng nó nặng hơn 100 pound so với trọng lượng kết hợp của chó và em bé, thì con chó đó nặng hơn 60% so với em bé và nhìn thấy những gì quy mô đánh dấu,

Bạn có thể xác định trọng lượng của cherub nhỏ?

Bạn có biết chính xác một pound là bao nhiêu không?

Giải pháp

Bà O'Toole nặng 135 pounds, em bé 25 pounds và con chó 10 pounds.