Ngắn gọn

Đi xe đạp

Đi xe đạp

Bản đồ cho thấy hai mươi ba thành phố lớn ở Pennsylvania được kết nối với nhau bằng các tuyến đường đi xe đạp. Vấn đề rất đơn giản: bắt đầu kỳ nghỉ hè của bạn và đi từ Philadelphia đến Erie một lần qua mỗi thành phố và không đi hai lần như vậy.

Đó là tất cả những gì cần phải được thực hiện. Các thành phố được đánh số để những người tham gia có thể mô tả tuyến đường đi theo bằng một chuỗi số.

Trong chuyến đi này, chúng tôi sẽ phân phối với thông lệ thông thường là đến đích bằng con đường ngắn nhất có thể. Chỉ cần đến đó mà không chú ý đến đồng hồ đo.

Giải pháp

Con đường duy nhất có thể đi từ Philadelphia đến Erie đi qua một lần qua mỗi thành phố là theo tuyến đường sau:

Philadelphia lúc 15, 22, 18, 14, 3, 8, 4, 10, 19, 16, 11, 5, 9, 2, 7, 13, 17, 21, 20, 6, 12 và cuối cùng là Erie.

Video: Đi Xe Đạp Bài Hát Đi Xe Đạp Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Hay Nhất 2018 Kênh Bé Yêu (Tháng Tám 2020).