Thông tin

Câu đố chăn chắp vá

Câu đố chăn chắp vá

Các cô gái đã thêu tất cả tên của họ trong một câu đố đẹp dưới dạng chắp vá (chăn chắp vá) mà họ sẽ trình bày với giáo viên của họ.

Bắt đầu trong bất kỳ hình vuông và di chuyển từng khung hình theo bất kỳ hướng nào, hãy kiểm tra xem bạn có thể khám phá bao nhiêu tên. Bắt đầu bằng chữ N, ví dụ, như được hiển thị bằng các dòng, bạn có thể đánh vần NANCY nhưng chỉ khi bạn tìm thấy tất cả những người còn lại, bạn mới biết có bao nhiêu học sinh đã đến trường Puzzlelandia này.

Lưu ý của người dịch: Vì bí ẩn ban đầu được xuất bản bằng tiếng Anh, tất cả các tên đều bằng ngôn ngữ này. Nếu bạn thấy khó tìm tên bằng tiếng Anh, chúng tôi đề xuất một trò chơi thay thế. Bạn phải khám phá tên nào được đề xuất không xuất hiện trên chăn. Nhấp vào "Tuyên bố thay thế" để hiển thị tên cần tìm kiếm.

Tuyên bố thay thế

Kiểm tra tên nào sau đây không xuất hiện trong Chắp vá: Jule, Lena, Dinah, Edna, Caren, Maud, Jennie, Minnie, Anna, Carry, Mary, Nan, Nancy, Carol, Jane, Mae, Judy, Hannah và Eva.

Giải pháp

Câu đố chắp vá chứa các tên sau: Jule, Lena, Dinah, Edna, Maud, Jennie, Minnie, Anna, Carry, Mary, Nan, Nancy, Jane, Mae, Judy, Hannah và Eva.
Sam quên đề cập đến Diana.