Bài viết

Bức thư nào còn thiếu?

Bức thư nào còn thiếu?

Dòng chữ bí ẩn này đã xuất hiện trên tường nhà tôi:

Bạn có thể nói lá thư bị mất là gì và tại sao?

Giải pháp

Chúng là chữ cái đầu của các số (U) no, (D) os, (T) res, ... do đó chữ cái bị thiếu là "N" của (N) chín.