Ngắn gọn

Có bao nhiêu MIL + MIL cộng lại?

Có bao nhiêu MIL + MIL cộng lại?

Giải quyết tổng sau đây xem xét rằng mỗi dấu hỏi đại diện cho một biểu tượng mà bạn phải tìm:

Giải pháp

Tổng được thực hiện bằng chữ số La Mã:

Hoặc những gì giống nhau: 1049 + 1049 = 2098.

Một trong những khối khái niệm phổ biến nhất được thừa nhận là sai, trong đó chúng tôi coi là được cấp nhiều hơn những gì tuyên bố đặc biệt thể hiện. Trong trường hợp này, thừa nhận đơn giản rằng các ký hiệu biểu thị chữ số sẽ đóng đường dẫn đến giải pháp.