Thông tin

Kênh sao Hỏa

Kênh sao Hỏa

Dưới đây là bản đồ của các thành phố và kênh đào được phát hiện gần đây của hành tinh láng giềng gần nhất của chúng ta, sao Hỏa.

Bắt đầu trong thành phố được đánh dấu bằng chữ N, ở cực nam và xem bạn có thể đánh vần một câu hoàn chỉnh bằng cách tham quan tất cả các thành phố, chỉ ghé thăm chúng một lần và trở về điểm xuất phát.

Khi câu đố này xuất hiện lần đầu tiên trên một tạp chí, hơn năm mươi nghìn độc giả nói: "Không có giải pháp khả thi nào". Tuy nhiên, nó là một câu đố rất đơn giản.

Giải pháp

Năm mươi ngàn độc giả đã trả lời "Không có giải pháp khả thi" Họ đã giải được câu đố, vì đó là cụm từ đi khắp hành tinh!