Chi tiết

Lối thoát không thể

Lối thoát không thể


Một tù nhân uể oải cô đơn trong phòng giam của mình. Thanh, chốt, bu lông và bảo vệ vũ trang đã đóng cửa lối ra. Các bức tường được làm bằng bê tông cốt thép và dày một mét, được hỗ trợ trên nền móng sâu hơn sáu mét; mặt đất được rải rác với mặt đất vững chắc. Không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng xuyên qua giếng trời trên trần nhà, đủ lớn để vượt qua một người, nhưng cao hai mét rưỡi. Người tù đã nhìn cô, nhưng anh ta không có đồ đạc để cá rô.

Một ngày tù nhân nhìn thấy khả năng. Sáng hôm sau, quản ngục thấy phòng giam trống rỗng.

Kế hoạch nào đã khiến tù nhân khéo léo nghĩ ra?

Giải pháp

Anh ta làm rất nhiều đất mà anh ta ở trên mặt đất, đủ cao để chạm tới giếng trời.