Thông tin

Kiểm soát sinh

Kiểm soát sinh


Để giảm tốc độ tăng trưởng dân số, chính phủ Trung Quốc đã thúc đẩy một chính sách được gọi là "một cặp vợ chồng, một đứa trẻ". Nếu thành công, một tình huống của các gia đình một con sẽ đạt được. Vì vậy, sẽ không có anh em, ví dụ.

Bốn mối quan hệ khác cũng sẽ không còn tồn tại?

Giải pháp

Các bác, cháu trai, anh rể và anh em họ (và nữ tính của họ) sẽ không còn tồn tại.