Chi tiết

Cắt bánh kỷ niệm

Cắt bánh kỷ niệm


Juanito tổ chức sinh nhật cùng bạn bè. Tổng cộng có tám cái, vì vậy khi Juanito chuẩn bị chiếc bánh để thực hiện bốn vết cắt bằng dao và lấy tám miếng, người bạn Pedrito, người rất thích câu đố, đã đề xuất như sau:

Bạn có thể cắt bánh thành tám phần có kích thước bằng nhau chỉ với ba lần cắt không?

Giải pháp


Cách duy nhất để có được ba vết cắt có kích thước bằng nhau là trước tiên thực hiện hai vết cắt hình chữ thập để có bốn mảnh bằng nhau và sau đó cắt ngang qua tâm bánh để chia thành tám phần, như trong bản vẽ.