Ngắn gọn

Trứng Matrioskas

Trứng Matrioskas


Chúng tôi có sáu quả trứng với nhiều kích cỡ khác nhau có thể được đưa vào nhau, như trong búp bê Nga. Loại lớn nhất nặng 150 gram, sau đó có hai loại bằng nhau, nhỏ hơn, nặng 100g, mỗi loại có 75g, một loại 50g và cuối cùng là nhỏ nhất 25g.

Chúng được đặt lên trên cùng của thang đo sao cho cân bằng nhau. Nhỏ nhất là bên trong lớn nhất,

Bạn có thể nói làm thế nào chúng được phân phối trên mỗi tấm của quy mô?

Giải pháp

Trong một trong số 100 có những người có 75 + 50 + 25 = 250, trong số đó có 100 = 250.

Video: Toy Story Finding Nemo Frozen Olaf おもちゃ フェイスマグカップとビーズ Surprise Eggs Toys Disney Pixer (Tháng Tám 2020).