Bình luận

Mứt đào

Mứt đào

Chúng tôi đã mua 10 kg đào từ Periana để làm mứt. Xương và vỏ mất 1/5 trọng lượng của nó. Những gì còn lại được nấu với một lượng đường bằng nhau. Trong quá trình nấu hỗn hợp mất 1/4 trọng lượng của nó.

Có bao nhiêu kg mứt thu được?

Nếu tôi muốn có được 3 kg mứt, tôi cần bao nhiêu kg đào?

Giải pháp

Với 10 kg đào, 12 kg mứt sẽ được thực hiện.

10 kg - 1/5 = 10/5 = 2
10 - 2 = 8 kg
8 kg + 8 kg đường = 16 kg
16 kg - 1/4 = 16/4 = 4 kg
16-4 = 12 kg mứt.

Để sản xuất 3 kg mứt, sẽ cần 2,5 kg đào.

Để biết những quả đào cần thiết để tạo ra 3 kg mứt, chúng tôi sử dụng quy tắc ba:
Có 10 kg đào - Mứt 12 kg
X kg đào - mứt 3 kg

X = 3 · 10/12 = 2,5 kg đào để làm 3 kg mứt.