Bài viết

Tiết kiệm

Tiết kiệm

Giữa Pedro, Luis và Antonio họ đã tiết kiệm được 500 Euro. Chúng ta biết rằng Antonio có Luis gấp đôi và số này nhiều gấp ba lần Pedro,

Pedro đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Giải pháp

Pedro có 50 Euro lưu lại

Video: Cách Tiết Kiệm NHIỀU TIỀN (Tháng Tám 2020).