Chi tiết

Cuộc đua vĩ đại

Cuộc đua vĩ đại


Vector thể thao được tạo bởi freepik

Trong một cuộc đua, một khán giả quan sát thấy hai vận động viên đã đến trước một người khác; hai vận động viên, sau người khác, và một người chạy ở giữa hai vận động viên khác.

Số lượng môi giới tối thiểu cho tình huống này là gì?

Giải pháp

Ba môi giới là đủ cho các điều kiện được đáp ứng.

Video: World Of Tanks Trực tiếp Cuộc đua vĩ đại, great race (Tháng Tám 2020).