Bình luận

Cột biến mất

Cột biến mất

Nhìn vào hình ảnh này của một vòm có hai cột vuông ở cuối của nó. Hoặc có thể đó là ba cột tròn?

Chắc chắn, tác giả chơi với phối cảnh và xây dựng một tượng đài bất khả thi bằng cách biến các cột vuông thành cột tròn. Nhìn vào hình ảnh khác này thực hiện cùng một hiệu ứng.

Video: Bệnh Gai Cột Sống Âm Thầm Biến Mất Trong Chớp Mắt Nhờ Dùng Cây Lá Cẩm Theo Cách Này Rất Hay (Tháng Tám 2020).