Chi tiết

Tên lửa

Tên lửa

Có vẻ như tên lửa muốn cất cánh, bạn có nghĩ vậy không?

Giải pháp

Nó chỉ là một ảo ảnh quang học.