Ngắn gọn

Cô gái mất tích

Cô gái mất tích

Con số này là một thách thức đối với trí thông minh. Nếu bạn nhìn vào hình ảnh, bạn có thể đếm mười lăm người trẻ ở các vị trí khác nhau. Nhưng ... nếu chúng ta trao đổi hộp A và B thì sao? Click vào hình ảnh để kiểm tra nó.


Hình ảnh được ghép lại từ các mảnh của nó, để những người phụ nữ trẻ dường như tái hợp lại một lần nữa. Nhưng ... bạn không thấy thiếu gì sao? Nếu tài khoản không thất bại, bạn sẽ thấy rằng bây giờ chỉ có 14 Điều gì đã xảy ra với người mất tích?

Giải pháp

Nếu bạn cố gắng giải quyết nghịch lý rõ ràng này bằng cách kiểm tra trẻ đối với trẻ và các phần của chúng đã được kết hợp, bạn sẽ chỉ đi vào ngõ cụt. Trên thực tế, mẹo là một phần nhỏ của mỗi người trẻ biến mất để trong hình ảnh kết quả, một trong số họ đã bị loại bỏ hoàn toàn. Không thể tin được, phải không?