Bình luận

Một hình vuông ma thuật của trật tự 3

Một hình vuông ma thuật của trật tự 3

Truyền thuyết kể rằng một ngày nọ, một dòng sông đã xảy ra; Người dân, sợ hãi, đã cố gắng dâng lên thần sông Lo để làm dịu cơn giận của họ. Tuy nhiên, mỗi lần họ làm điều đó, một con rùa xuất hiện xung quanh lời đề nghị mà không chấp nhận nó, cho đến khi một cậu bé nhận ra những dấu hiệu đặc biệt của vỏ rùa, để chúng có thể đưa vào số tiền được yêu cầu: 15, Thiên Chúa được thỏa mãn và trả lại nước cho kênh của họ.

Các chữ khắc của vỏ tra tấn không có gì khác hơn một lưới 3 x 3 trong đó các số từ 1 đến 9 được sắp xếp sao cho tổng của tất cả các hàng, cột và đường chéo có cùng giá trị: 15.

Bạn có thể đặt các số từ 1 đến 9 trên ô vuông 3 x 3 này để làm cho nó trở nên kỳ diệu không?

Giải pháp

Đây là một giải pháp có thể:

4 9 2
3 5 7
8 1 6