Bài viết

Bốn người hàng xóm

Bốn người hàng xóm

Trên một con đường có 4 ngôi nhà cạnh nhau, trong đó bốn gia đình sinh sống. Gia đình Vázquez sống bên cạnh gia đình Pérez nhưng không sống cùng gia đình Martínez ...

Nếu gia đình Martínez không sống bên cạnh gia đình Alvarez,

Ai sống với gia đình Álvarez?

Giải pháp

Gia đình Álvarez sống cùng với gia đình Vázquez.

Theo tuyên bố, sự phân bố của các gia đình trong bốn ngôi nhà có thể là một trong những điều sau đây:

Álvarez - Vázquez - Pérez - Martínez
Martínez - Pérez - Vázquez - Álvarez

Trong cả hai trường hợp, gia đình Álvarez đều ở một trong những thái cực bên cạnh gia đình Vázquez.