Bình luận

Chuỗi số cho các thiên tài

Chuỗi số cho các thiên tài

Chúng tôi trình bày một loạt số mà họ nói là chỉ phù hợp với các thiên tài. Giải pháp không phức tạp lắm, nhưng nó buộc chúng ta phải suy nghĩ khác với những gì chúng ta đã quen.

Nhìn vào loạt hoạt động này. Rõ ràng, tất cả đều có kết quả không chính xác, nhưng chúng theo một mô hình mà bạn phải đoán tìm số còn thiếu trong thao tác cuối.

Hãy dành thời gian của bạn và đừng quên giữ một tâm trí cởi mở. Dù sao, bạn biết rằng bạn có giải pháp ẩn bên dưới một chút.

Chúc may mắn

Giải pháp

Kết quả của mỗi phép toán được tính bằng phép trừ của hai số của phép toán được nối với tổng của các số giống nhau.

Trong thao tác cuối cùng, chúng ta phải tìm hai số X và Y đáp ứng các số sau:
X - Y = B
X + Y = A
BA = 123

Nếu bạn giải quyết hệ thống, chúng tôi nhận được rằng 12 + 11 = 123.