Ngắn gọn

Giá vé xe buýt

Giá vé xe buýt

Ana, Beatriz và Carla vào một cửa hàng kem. Carla, người mang số tiền gấp đôi so với Beatriz, mua ba cây kem mỗi loại 90 xu và giờ có số tiền gấp đôi so với Ana, nhưng chỉ bằng một nửa so với Beatriz.

Khi rời đi, họ tìm thấy ba xu trên mặt đất và vì vậy họ có thể trả lại cả ba trên xe buýt.

Vé xe buýt giá bao nhiêu?

Giải pháp

Sự khác biệt giữa số tiền gấp đôi số tiền của Beatriz và một nửa số tiền mà Beatriz có là giá của ba loại kem, tức là 270 xu, vì vậy chúng tôi có phương trình sau:

xu Beatriz có 180 xu, Carla còn 90 xu và Ana có 45 xu. Tổng cộng họ có 315 xu, vì vậy nếu họ tìm thấy 3 xu, họ có tổng cộng là 318 xu và do đó, mỗi vé xe buýt có giá là 318/3 = 106 xu.