Bài viết

Dạo này bạn khỏe không

Dạo này bạn khỏe không


Chúng tôi đề xuất một thử thách tò mò nhất. Nhìn kỹ vào bức tranh này. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng một số con số được nhìn thoáng qua ở phần trung tâm.

Nếu bạn gặp khó khăn khi nhìn thấy chúng, bạn có thể cố gắng thu nhỏ hoặc tiếp cận màn hình cho đến khi bạn có thể lấy nét chúng một cách chính xác.

Bạn có thể xem nó là số gì?

Giải pháp

Những con số chúng ta sẽ thấy phụ thuộc vào sức khỏe thị giác của chúng ta.

  • Nếu bạn thấy số 3246, rất có thể bạn bị loạn thị và cận thị.
  • Nếu bạn thấy số 3240Bạn có thể bị loạn thị nhưng không bị cận thị.
  • Những người nhìn thấy số 1246 Họ có thể bị cận thị nhẹ.
  • Và nếu bạn thấy số 1240, quan điểm của bạn là bình thường.