Bình luận

Thác Escher's

Thác Escher's

Nhìn kỹ vào chu trình nước của nhà máy này. Nước rời khỏi bánh xe lưu thông qua kênh rơi trở lại vào bánh xe.

Mặc dù có vẻ như ai đó đã xoay sở để làm lung lay các nguyên tắc vật lý. Xem video này:

Và công trình Lego gây tò mò này: