Ngắn gọn

Ba chữ cái

Ba chữ cái

Thử đoán xem thẻ nào bị ẩn, từ các manh mối sau:

Ở bên trái của nhà vua, có hai chữ cái. Một trái tim chỉ ở bên trái của trái tim khác. Có một cỏ ba lá ở bên phải của một trái tim. Một là hai bên phải của ace.

Ba thẻ được ẩn?

Giải pháp

Manh mối đầu tiên đã cho chúng ta biết rằng bức thư bên phải là một vị vua. Vì hai trái tim ở cùng nhau và cỏ ba lá nằm bên phải trái tim, nên lá bài bên phải phải là vua của các câu lạc bộ và những người khác sẽ là trái tim.

Cuối cùng, manh mối cuối cùng cho chúng ta biết rằng hai người nằm bên phải con át chủ bài, vì vậy lá bài trung tâm sẽ là 2 trái tim và do đó, bên trái sẽ là con át chủ bài của trái tim.