Ngắn gọn

Một chiếc đồng hồ bị hỏng

Một chiếc đồng hồ bị hỏng

Hai đồng hồ điều chỉnh theo thời gian của Big Ben lúc mười hai giờ đêm. Một trong số đó bị hỏng và tiến ba phút mỗi giờ. Một giờ và một phần tư trước, ông ngừng chỉ vào 16:48. Cho rằng 24 giờ chưa trôi qua,

Đồng hồ nào cho biết nó hoạt động tốt?

Giải pháp

Đồng hồ sai dừng lại lúc 4:48 chiều, tức là nó đã chạy được 16 giờ (48 phút nó đánh dấu là những cái mà nó đã tiến bộ vào thời điểm đó). Sau đó, đồng hồ khác nên quay số 17 giờ 15 phút.

Video: 6 sai lầm nghiêm trọng phá hủy một chiếc đồng hồ vạn năng!! (Tháng Tám 2020).