Chi tiết

Đổ nước

Đổ nước

Ai đó đang đổ nước bằng vòi qua cống, nhưng Bạn không thấy điều gì lạ sao?

Giải pháp

Đó là một bản vẽ được làm bằng phấn với hiệu ứng 3D của Julian Beeber.

Video: Experiment toothpaste Catch Crab .Đổ Nước Tẩy Bồn Cầu Vim & Kem Đánh Răng PS Vào Hang Bắt Cua. (Tháng Tám 2020).