Cú

Con cú đi từ phía nào?

Giải pháp

Không rõ ràng, nó có thể từ bên phải hoặc từ bên trái ...