Ngắn gọn

Sông và cây

Sông và cây

Bạn thấy gì, một dòng sông hay một cái cây?

Giải pháp

Đó là bản vẽ của Rob Gonsalves, một trong những người tạo ra ảo ảnh quang học hiện tại có tác phẩm ngoạn mục hơn.