Bình luận

Vòng tròn hoặc xoắn ốc

Vòng tròn hoặc xoắn ốc

Những hình ảnh sau đây cho thấy một loạt các hình xoắn ốc Hoặc chúng là những vòng tròn đồng tâm?

Bạn nghĩ gì

Giải pháp

Thật ra nó là những vòng tròn đồng tâm. Sự sắp xếp và độ tương phản của màu sắc làm cho chúng trông xoắn ốc.