Đen

Nhìn cố định ở trung tâm của bản vẽ, và bạn sẽ thấy dường như màu đen mở rộng ra bên ngoài.

Giải pháp

Đó là một mẹo của bộ não khiến chúng ta thấy chuyển động ở nơi không có.

Video: Đen - Lối Nhỏ ft. Phương Anh Đào MV (Tháng Tám 2020).