Chi tiết

Ao ngoài đường

Ao ngoài đường

Ở giữa đường có một cái ao kỳ lạ, nơi cũng có một chiếc thuyền buồm ...

Giải pháp

Đó là một bản vẽ hiệu ứng 3D với kỹ thuật biến hình của nghệ sĩ tuyệt vời Julian Beeber.