Ngắn gọn

Người dơi và Robin

Người dơi và Robin

Batman và Robin đến giải cứu ...

Giải pháp

Đó là một bản vẽ được làm bằng phấn với hiệu ứng 3D của Julian Beeber.