Ngắn gọn

Giày màu

Giày màu

Ba đứa trẻ: Alberto, Benito và Carlos đi giày có màu sắc khác nhau. Giày của Alberto có màu xanh lá cây, của Benito là màu xanh và của Carlos là màu đỏ. Khi chúng tôi đang ở trong lễ hội, họ quyết định trao đổi giày của họ với nhau để mỗi người sẽ có hai đôi giày không có màu riêng.

Benito đến gần tôi và cho tôi xem chiếc giày đỏ của bàn chân phải.

Giày của Alberto có màu gì trên bàn chân phải?

Giải pháp

Vì chúng tôi biết rằng không ai mang giày của riêng mình, chúng tôi suy luận rằng màu của giày trái của Benito phải là màu xanh lá cây. Điều này có nghĩa là Carlos phải đi chiếc giày màu xanh lá cây khác ở chân phải và do đó, đôi giày màu xanh ở chân trái.

Giày chân trái của Alberto phải có màu đỏ và một bên chân phải màu xanh.