Bình luận

Cầu và thuyền

Cầu và thuyền

Nhìn vào cây cầu trên mặt nước, dường như vòm của nó bị biến thành tàu ...

Giải pháp

Đó là một bản vẽ của Rob Gonsalves.