Ngắn gọn

Trên trời và dưới đất

Trên trời và dưới đất

Nhìn vào bản vẽ này, Bạn thấy gì, những người trượt băng với đèn trên tay hoặc những ngôi sao trên bầu trời?

Giải pháp

Đó là một hiệu ứng quang học khiến chúng ta nhìn thấy phía trên là bầu trời với những ngôi sao và những đám mây và bên dưới những người trượt băng trên một dòng sông băng giá