Bình luận

Phụ nữ bên hồ

Phụ nữ bên hồ

Trong bản vẽ này, chúng ta thấy một hồ nước phản chiếu bóng cây, nhưng họ trở thành phụ nữ đi bộ.

Giải pháp

Đó là một bản vẽ của Rob Gonsalves, một trong những người tạo ra ảo ảnh quang học hiện tại có tác phẩm ngoạn mục hơn.