Bài viết

Di chuyển vòng tròn

Di chuyển vòng tròn

Trong hình ảnh này, bạn có thể thấy một vòng tròn, nếu bạn nhìn kỹ Bạn có thấy nó di chuyển như thế nào không?

Giải pháp

Nó chỉ là một ảo ảnh quang học, nó thực sự là một hình ảnh tĩnh.