Bình luận

Đường ray xe lửa

Đường ray xe lửa

Những đường ray xe lửa này dường như đi ra khỏi bản vẽ, nhưng không phải là viễn cảnh lạ sao?

Giải pháp

Đó là một ảo ảnh quang học của bản vẽ.

Video: Đồ chơi trẻ em ĐƯỜNG RAY XE LỬA BEN 10, đường ray xe lửa Thomas Friends - Toys for Kids Chim Xinh (Tháng Tám 2020).