Thông tin

Ngầm

Ngầm

Nhìn vào tàu điện ngầm này, bên trong là Rạp xiếc Piccadilly ...

Giải pháp

Đó là một bản vẽ khác được thực hiện trên mặt đất với kỹ thuật 3D, được thực hiện bởi Julian Beeber.

Video: Sóng Ngầm - Tập 01. HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019 (Tháng Tám 2020).