Bài viết

Cá sấu

Cá sấu

Trong hình ảnh này, bạn có thể thấy những con cá sấu biến mất.

Giải pháp

Đây là một trong những bản in thạch bản nổi tiếng của M. C. Escher.