Thông tin

Chăm sóc đi bộ

Chăm sóc đi bộ

Cẩn thận đừng để ngã, mặt đất đang mở ...

Giải pháp

Yên lặng, đó chỉ là một bản vẽ được thực hiện trên mặt đất với kỹ thuật biến hình, được thực hiện bởi Julian Beeber.