Bài viết

Vách đá

Vách đá

Trong bức ảnh này, chúng ta thấy một vách đá tuyệt đẹp ...

Giải pháp

Nhưng đồng thời nó trông giống đầu ngựa.