Chi tiết

Cửa sổ

Cửa sổ

Nhìn vào cửa sổ này Nó mở bên trong hay bên ngoài?

Giải pháp

Đó là một hiệu ứng quang học, cả hai đều có thể.

Video: Karaoke. Mùa Xuân Bên Cửa Sổ - Tone Nam. Nhạc Sống Duy Tùng (Tháng Tám 2020).