Thông tin

Ngựa vằn

Ngựa vằn

Nhìn vào bức tranh này Bạn thấy gì

Giải pháp

Ngựa vằn rất dễ nhìn, nhưng cũng có khuôn mặt của kẻ săn mồi của chúng, một con sư tử.

Video: Vì sao chúng ta không bao giờ cưỡi ngựa vằn? (Tháng Tám 2020).