Bài viết

Màu sắc trên vỉa hè

Màu sắc trên vỉa hè

Bạn đã thấy những gì lớn hơn của màu sắc?

Giải pháp

Đó là một bản vẽ quảng cáo được làm bằng phấn với hiệu ứng 3D của Julian Beeber.