Chi tiết

Cá mập

Cá mập

Hãy cẩn thận nơi bạn bước, đừng cá mập cắn bạn!

Giải pháp

Yên lặng, đó chỉ là một bản vẽ được tạo ra bằng kỹ thuật biến hình dường như thực sự trồi lên khỏi mặt đất.