Bình luận

Bàn cờ vua

Bàn cờ vua

Đây là một bản vẽ đẹp của một bàn cờ, Bạn có thấy điều gì lạ ở anh ấy không?

Giải pháp

Đó là một bảng không thể bởi vì cùng một khuôn mặt là cả trên và dưới.