Ngắn gọn

Bước chân trái đất

Bước chân trái đất

Làm thế nào người đàn ông đó có thể bước trên toàn cầu?

Giải pháp

Đó là một hiệu ứng quang học 3D khác được tạo ra bởi một họa sĩ truyện tranh phi thường.