Bài viết

Ông già Noel

Ông già Noel

Cuối cùng chúng ta cũng biết ông già Noel sống và làm việc ở đâu!

Giải pháp

Đó là một bản vẽ được làm bằng phấn với hiệu ứng 3D. Được thực hiện bởi Julian Beeber.