Ngắn gọn

Chiếc bình trên kệ

Chiếc bình trên kệ

Nhìn cái bình này thật tốt, bạn không thấy thứ gì lạ trên kệ à? Làm thế nào có thể cho cốc treo từ cơ sở?

Giải pháp

Đó là một ảo ảnh quang học một cách không thể.