Thông tin

Bánh mì

Bánh mì

Trong tác phẩm mang tên "Pan Nuestro" này, của nghệ sĩ Octavio Ocampo, bạn có thể thấy một tiệm bánh hơi rùng rợn.

Giải pháp

Khi bạn di chuyển ra khỏi hình ảnh, hiệu ứng trở nên rõ ràng hơn và một hộp sọ xuất hiện rõ ràng ở trung tâm của hình ảnh.